Connect with us

Hi, what are you looking for?

Datini și credințe

Visul Maicii Domnului

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Pieta (1876)

Ce a visat Născătoarea de Dumnezeu mai înainte de a Se răstigni Domnul nostru lisus Hristos

Dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu pe muntele Eleonului, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul nostru lisus Hristos și a întrebat-o:

Maica Mea Preasfântă, dormi?

Iar ea a zis:

Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse, am fost adormită și iată că am visat strașnic vis pentru Tine.

Și a zis Domnul:

Spune, maica Mea, visul ce-ai văzut!

Și ea a zis:

Fiul Meu, Preadulce! Am văzut pe Petru în Roma și pe Pavel în Damasc, Iar pe Tine Te-am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce între doi tâlhari. Cărturarii, fariseii și necredincioșii, defăimându-Te, foarte te-au batjocorit și desculț Te-au judecat și cu fiere Te-au hrănit șl cu oțet Te-au adăpat, cu trestie și cu toiag peste cap Te-au bătut și în sfântul obraz Te-au scuipat și cunună de spini pe capul Tău au pus și unul dintre ostași cu sulița în coastă Te-a împuns, din care îndată a ieșit sânge și apă. Soarele s-a întunecat și luna în roșeață s-a schimbat. Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat, întuneric mare s-a făcut peste tot pământul, de la al șaselea până la al nouălea ceas. Iosif și cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce și cu giulgiu curat Te-au înfășurat și în mormânt nou Te-au pus. Și în iad Te-ai pogorât și ușile cele de aramă le-ai sfărâmat și zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam și pe Eva scoțându-i afară; și înviind a treia zi, Te-ai înălțat la ceruri și Te-ai așezat de-a dreapta Tatălui.

Iar Domnul a zis:

Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Și de va scrie cineva visul tău și în casă îl va ține sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia și pe duhul cel rău îl va izgoni. Și îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta și de năvălirile și supărările de la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum de va călători și de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină, de tunet, de fulgere și de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge. La dreapta judecată va afla milă și la ieșirea sa din viață. Mă voi arăta acelui om dimpreună cu tine, maica Mea, și îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l întru Împărăția Cerurilor, veselindu-se acolo cu toți drepții care din veac bine au plăcut Mie.

Text apocrif

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Recente

Newsletter

Despre Autor

Vitalie Bichir

Mă numesc Vitalie Bichir și sunt actor, dar asta n-are nici o legătură cu ce fac eu aici.
Adun texte scrise maidemult, care pentru unii, poate, sunt niște vechituri fără valoare, dar mie-mi plac și culmea, unele mă și distrează.
Adică vreau să fac / un fel de Bric-à-brac (uite că mi-a ieșit și-o rimă) , ceea ce însemnează din franțuzește: „Magazin de vechituri; vechituri, lucruri fără valoare, uzate și demodate” spune Dex-ul. Bric-à-brac-a-la-bichir.

 

Articole asemanatoare

Strigoi

Vizualizari: 3.930 Strigoiul se naşte ca orişice copil; el însă se cunoaşte căci are pe cap o chitic, tichie, căiţă, perdeă , sau pe...

Placeri vechi

Vizualizari: 2.474 Curtezane celebre  (urmare) Amorul fizic, mai mult sau mai puțin „romantic”, dar rezultat din același instinct de reproducere, a avut o zeiță...

Placeri vechi

Vizualizari: 1.879 Curtezane celebre  (urmare) În primii ani ai Romei, în epoca regilor, o curtezană cu numele de Flora își câștigă celebritatea în același...

Strigoi

Vizualizari: 1.694 ...Bărbaţelul meu Iubit! De aseara ai murit, Of! şi nu pociu sa te uit. Şi la altul sa ma uit! El acum,...