Connect with us

Hi, what are you looking for?

Vorbe vechi

Sentinţe pedagogice pronunţate de diferiţi omeni mari

Marie Bashkirtseff, Întâlnirea, 1884
 • Tatăl pedepseşte pe copilul său şi simte însuşi penalitatea ce-i aplică. – Christoph Martin Wieland
 • Depunem cele mai mari silinţe pentru prosperarea afacerilor noastre materiale, dar neglijem educaţiunea copiilor noştri. – Luther.
 •  Am crezut totdeauna că ameliorându-se junimea, se ameliorează întreg neamul omenesc. – Leibnitz.
 •  Cum vom deprinde pe copil, aşa îl vom ave. – Din proverbele lui Solomon.
 • O bună educaţiune este economia сea mai raţionată, iar ignoranţa cel mai costisitor lucru dintr’o ţară. –  Adam Smith
 • Lungă este calea prin învaţătură, scurtă este însă prin exemple.- Plutarh
 • Copiii urmează a se deprinde în primii lor ani la supunere necondiţionată, mai pe urmă însă la libertate; astfel ca din copii supuşi să devie amici buni.- Lacke
 • Copilul este prin voinţa sa luminat şi, tot prin voinţa sa orb, prin voinţa sa liber şi prin voinţa sa sclav, prin voinţa sa moral şi prin voinţa sa pervers. – Pestalozzi
 • Mântuirea timpului nostru repausă pe o mai bună educaţiune. Binecuvântarea însă a unei bune educaţiuni, nu se poate ajunge decât prin înobilarea mamei. – Seinecke
 • Un tată cu minte va ave totdeauna fete înţelepte; o mamă cu spirit va ave totdeauna băeţl buni. – Т. V. Hodenhaufen
 • Inteligenţa este o facultate mecanică, spiritul una chimică, geniul alta organică. – F. Schlegel.
 • Inteligenţa omului se dezvoltă, ca şi toate cele alte facultăţi ale lui, numai prin activitatea sa proprie, prin invenţuni proprii, sau, cel puţin, prin întrebuinţarea proprie a invenţiunilor făcute de alţii.- W. V. Humboldt.
 • Omul este în cartea naturei marele punct de esclamaţie. – Jean Paul.
 • Preotul, în regulă generală, nu posedă nici cunoştinţele necesare, nici pătrunderea cuvenită, spre a pute conduce metodic şi cu succes interiorul unei scoale. De aceea este bine a se încredinţa conducerea afacerilor școlare omenilor speciali, preparaţi într’adins pentru acesta.- Diesterueg.
 • Predicele de morală sunt moartea unei bune educaţiuni. – J. J. Rousseau.
 • Vorbele adeverate sunt fiinţe vii. – Lord Byron.
 • Cum ar pute oare învăţătorul lucra cu încredere neclintită, dacă n’ar ave credinţă în omenire, stimă în faţa copiilor şi încredere în trînşii? Ar trebui, dacă n’ar vede în scoala sa alte fiinţe, de cât de acelea, cari se opun totdeauna binelui, şi înclină numai spre rău să se simtă foarte nefericit. El ar deveni atunci indiferent către copil, n’ar mai lupta cu succes pentru a-‘l face mai bun, şi’şi ar împlini misiunea numai din datorie şi spre a ave dreptul la o renumeraţiune oare-care, însă nici de cum din inimă şi din devotament pentru junime. – Dr. Wilberg.
 • La toate lucrurile depunem o silinţă mai mare; numai la educaţiunea copiilor suntem mai economi. – Luther.
 • Mumele sau guvernantele, mute şi leneşe, cari nu au altă bucurie mai mare decât a’şi vede copii sau elevii tăcand şi stând liniştiţi, lasă atât facultăţile intelectuale, cât şi puterile lor sufleteşti, într’o lungă somnolență şi-i obişnuesc astfel cu o nepăsare absolută pentru tot ce-i înconjoară. O asemenea copilărie însă produce oameni neghiobi şi nerozi. – Georg Thieme
 • Biblioteca este un mediu, dar şi o condiţiune de cultură; cine prin urmare despreţueşte literatura se esclude de la cultură. – Bosette Riederer.
 • A dojeni în zadar este mai rău, decât a nu dojeni de loc. – Jean Paul.
 • In fiecare om este ceva din toţi oamenii. – Lichtenberg
 • Lenea este principiul cel mai rău în natura omenească ; de aceea educaţiunea trebue să se îndreptete cu deosebire spre a produce şi a desvolta în copii, energia şi activitatea. – W. v. Humboldt.
 • Este foarte uşor s’ai un copil ; este însă foarte greu să-l creşti. – Ruckert.
 • În cei d’ântâi cinci ani, copiii nu spun nici o vorbă adevarată, nici o vorbă mincinosă; ei se mărginesc a vorbi. – J. Paul.
 • Acela căruia se încredinţează direcţiunea şi creşterea junimii, precum şi aceia, cari’l aleg, ar trebui să se găndescă, că între toate funcţiunile dintr’un Stat, aceasta este fără contradicţiune, cea mai nobilă şi сea mai însemnată. – Hofeland
 • Omul lipsit de principii se aseamănă pilotului fără compas. – De Besenval.

Culese de Christ Stefănescu-Revereanu, Iaşi, Noembre 1885

Dacă ți-a plăcut, îți recomand să te abonezi, ca să nu pierzi și alte vorbe.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Recente

Newsletter

Despre Autor

Vitalie Bichir

Mă numesc Vitalie Bichir și sunt actor, dar asta n-are nici o legătură cu ce fac eu aici.
Adun texte scrise maidemult, care pentru unii, poate, sunt niște vechituri fără valoare, dar mie-mi plac și culmea, unele mă și distrează.
Adică vreau să fac / un fel de Bric-à-brac (uite că mi-a ieșit și-o rimă) , ceea ce însemnează din franțuzește: „Magazin de vechituri; vechituri, lucruri fără valoare, uzate și demodate” spune Dex-ul. Bric-à-brac-a-la-bichir.

 

Articole asemanatoare

Strigoi

Vizualizari: 3.878 Strigoiul se naşte ca orişice copil; el însă se cunoaşte căci are pe cap o chitic, tichie, căiţă, perdeă , sau pe...

Leacuri vechi

Profesorul Marcel Labbe a botezat cu un nume medical de fagomani pe cei oameni mâncăcioși, cari cred că trăiesc pe lume numai pentru a...

Placeri vechi

Vizualizari: 2.443 Curtezane celebre  (urmare) Amorul fizic, mai mult sau mai puțin „romantic”, dar rezultat din același instinct de reproducere, a avut o zeiță...

Placeri vechi

Vizualizari: 1.844 Curtezane celebre  (urmare) În primii ani ai Romei, în epoca regilor, o curtezană cu numele de Flora își câștigă celebritatea în același...