Connect with us

Hi, what are you looking for?

Povești

Adormirea Maicii Domnului

Abonează-te la canalul de YouTube

Când a binevoit Domnul nostru Iisus Hristos a lua pre Maica-sa la sine, a trimis cu trei zile mai nainte de aceasta pre Arhanghelul Gavril la dânsa ca să-i facă cunoscută mutarea sa de pe pământ.

Maica Domnului, care dorea de mult acuma ca să se mute la filul său, cum i s’a adus știrea aceasta, s’a umplut de bucurie și apoi s’a suit ca să se roage pe Muntele Măslinilor, unde avea ea mai adeseori datina de a se sui și a se ruga.

Cand a ajuns și a prins a se sui pe munte, toți pomii, câți se aflau pe dânsul, văzând-o că vine pentru cea de pe urmă oară spre a se ruga la umbra lor, au început a i se pleca și a i se închina, ca și când ar fi fost niște slugi însuflețite ce se închinau stăpânilor lor.

Sfârșindu-și rugăciunea și întorcându-se înapoi acasă, aprinse o mulțime de lumini și apoi, grijind casa precum și toate cele trebuincioase pentru înmormântare, a chemat pre toate rudele și vecinii săi la sine și le spuse cele ce i le-a vestit îngerui Domnului despre mutarea sa la cer.

Auzînd muerile chemate această veste neașteptată, au început a plânge și a se tângui rugând-o ca să nu uite de dânsele.

Maica Domnului, văzând jalea și tânguirea cea mare din partea lor, le-a promis că, suindu-se la ceruri, nu numai pre dânsele, ci pre toata lumea va cerceta-o și va umbri-o.

Și cum a rostit ea cuvintele acestea, îndata s’a auzit răsunetul unui tunet, ce venea dintr’un pâlc de nori mari, cari aduceau de pe la marginile lumii pre apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, anume ca să iea parte la înmonnântarea Maicii sale.

Iar după ce au sosit învățăceii lui Iisus Hristos și s’au scoborât din nori, pe aripile cărora au fost aduși, zise unul dintre dânșii :

— Noi, stăpână, văzându-te în lume, ne mângâiam ca și cu stăpânul și învățătorul nostru. Dar de acuma îainte cum vom putea suferi greul vieții acesteia? Însă de vreme ce cu voința fiului și Dumnezeului tău te muți spre cele ce sunt mai pre sus de lume, pentru aceasta plângem, precum ne vezi, și lăcrimăm, cu toate că într’alt chip ne bucurăm, de cele ce sunt asupra ta rânduite !

La auzul acestor cuvinte Maica Domnului răspunse zicând :

— Prietenii mei ! Și învățăceii fiului și Dumnezeului meu ! nu faceți bucuria mea plângere, ci grijiți-mi mai bine trupul, după cum îl voi închipui eu pe pat!

Și cum rosti ea cuvintele acestea, luându-și rămas bun și iertăciune de la toți cei de fața, s’a culcat pe pat și apoi, rugându-se pentru întărirea lumii și pașnica ei petrecere, iși dete sufletul în mânile fiului și Dumnezeului său.

Apostolul Petru, văzând c-a repausat, îndată a și început a cânta cântarea cea de eșire. Unii dintre ceilalți apostoli însă ridicară preacuratul corp și se porniră cu dânsul spre satul Getsimani, unde avea sa fie înmormântat, iară ceilalți mergeau înaintea lui cu făclii aprinse și asemenea cântând.

Tot atunci se auziră și cetele îngerești cântand, astfel că întreg văzduhul răsuna de glasurile lor.

Mai marii Iudeilor însa, văzând petrecerea Maicii Domnului la locul de veșnică odihnă și nevenindu-le la socoteală, îndemnară pre unii oameni din popor să surpe patul, adica năsălia, pe care se afla corpul Maicii Domnului și sa-l arunce la pământ.

N’au apucat însa bine îndrăzneții și obraznicii oameni a se apropia de patul pe care se afla corpul Maicii Domnului, și iată că pedeapsa lui Dumnezeu i-a și ajuns, caci toți orbiră.

Iar unul dintre dânșii, care era mai îndrăzneț și care apucase a se atinge de pat, nu numai că orbi, ci i s’a tăiat tot odată și mânile și astfel taiate și spanzurând de la pat în jos rămase ele apoi până ce cutezătorul, crezând din tot sufletul în Domnul nostru Iisus Hristos și în preacurata Maica-sa, a aflat vindecare și s’a făcut sănătos ca și mai nainte.

Tot așa se întampiă și cu ceilalți cari, crezând și punând asupra lor o parte din poala patului, asemenea se vindecară.

După această întamplare, ajungand apostolii cu corpul Maicii Domnului la satul Getsimani, îl așezară acolo în mormânt.

Însă apostolii, după ce au înmormântat pe Maica Domnului, nu s’au întors îndată înapoi, ci ei au stat trei zile lângă mormântul acesteia, ascultând cântările cele îngerești, cari răsunau neîncetat deasupra și împrejurul mormântului.

După trei zile, sosind și apostolul Toma, care din rânduiala dumnezeiască nu putu să fie de fața la înmormântarea Maicii Domnului, și aflând că aceasta e acuma înmromântată, s’a întristat foarte mult că nu s’a putut învrednici și el, ca și ceilalti apostoli, să vadă prea sfântul și prea curatul corp al născătoarei de Dumnezeu. De aceea s’a rugat el să i se deschidă mormântul și s-l vada măcar acuma.

Împlinindu-i-se dorinja și deschizându-i-se mormântul, vede, spre cea mai mare mirare a sa cât și a celorlați apostoli, ca acesta e deșert, Și numai giulgiul, în care era înfașurat corpul Maicii Domnului, se afla într’însul.

Ce se întâmplase?

Maica Domnului se înălțase nu numai cu sufletul, ci și cu corpul la fiul și Dumnezeul sau, Domnul nostru Isus Hristos.

Legendele Maicii Domnului, Simion Florea Marian, 1904

POVEȘTI * LEGENDELE OLIMPULUI * SUPERSTIȚII * STRIGOI * CURTEZANE CELEBRE * REȚETE VECHI ROMÂNEȘTI * DICȚIONAR INFERNALVRĂJITORIE * DESCÂNTECE SFATURI PRACTICE …

  • Dacă vrei să fii la curent cu ce noutăți de maidemult apar pe aici, îți recomand să te abonezi.
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Recente

Newsletter

Despre Autor

Vitalie Bichir

Mă numesc Vitalie Bichir și sunt actor, dar asta n-are nici o legătură cu ce fac eu aici.
Adun texte scrise maidemult, care pentru unii, poate, sunt niște vechituri fără valoare, dar mie-mi plac și culmea, unele mă și distrează.
Adică vreau să fac / un fel de Bric-à-brac (uite că mi-a ieșit și-o rimă) , ceea ce însemnează din franțuzește: „Magazin de vechituri; vechituri, lucruri fără valoare, uzate și demodate” spune Dex-ul. Bric-à-brac-a-la-bichir.

 

Articole asemanatoare

Strigoi

Vizualizari: 4.256 Strigoiul se naşte ca orişice copil; el însă se cunoaşte căci are pe cap o chitic, tichie, căiţă, perdeă , sau pe...

Placeri vechi

Vizualizari: 2.581 Curtezane celebre  (urmare) Amorul fizic, mai mult sau mai puțin „romantic”, dar rezultat din același instinct de reproducere, a avut o zeiță...

Strigoi

Vizualizari: 2.176 ...Bărbaţelul meu Iubit! De aseara ai murit, Of! şi nu pociu sa te uit. Şi la altul sa ma uit! El acum,...

Placeri vechi

Vizualizari: 2.041 Curtezane celebre  (urmare) În primii ani ai Romei, în epoca regilor, o curtezană cu numele de Flora își câștigă celebritatea în același...